Veelgestelde vragen

Vragen die vaak gesteld worden hebben we hier samen met de antwoorden op een rij gezet.
Dat scheelt weer een telefoontje of een e-mail!
Heb je een vraag die hier niet is beantwoord? Neem dan gerust even contact met ons op.
We helpen je graag verder!

Solliciteren

Wanneer hoor ik iets over mijn sollicitatie?
Solliciteer je bij ons op een vacature dan bekijken we jouw cv zo snel mogelijk.

Ben je een goede match met onze opdrachtgever? Dan word je uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En anders bewaren we je cv twee maanden in ons bestand. Je hoort dan van ons zodra we een geschikte opdrachtgever hebben gevonden.
Wat moet ik meenemen naar een intake of sollicitatiegesprek?
Om een zo compleet mogelijk profiel te krijgen voordat je aan het werk kan bij één van onze opdrachtgevers is het belangrijk dat je in ieder geval het volgende mee neemt naar het gesprek:

  • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Een referentie
  • Tewerkstellingsvergunning indien van toepassing
  • Je rekeningnummer (IBAN)
  • Relevante diploma’s en getuigschriften
  • Je CV (indien we die nog niet van je hebben)

Aan het werk

Wat is loonheffing en loonheffingskorting?

Loonbelasting en premie volksverzekeringen worden samen loonheffing genoemd. Loonheffing bestaat uit algemene heffingskorting en arbeidskorting. Dit is loonbelasting die iedereen in Nederland over zijn inkomen afdraagt.


Heb je meerdere werkgevers of uitkeringen in 1 jaar? Dan kan het zijn dat je belasting moet bijbetalen. Dit heeft te maken met de loonheffingskorting en de belastingschijven. We leggen het jou uit.


Loonheffingskorting – wat is dat eigenlijk?

De loonheffingskorting krijg je omdat je werkt of gewerkt hebt. Door deze heffingskorting krijg je meer loon of een hogere uitkering. Je krijgt de korting maar 1 keer. Heb je meerdere werkgevers of uitkeringsinstanties, dan kan je kiezen bij wie je het aanvraagt. Je kan dit het beste aanvragen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar jouw loon of uitkering het hoogst is. Je ziet op jouw loonstrook of het wordt toegepast.


Meerdere werkgevers of uitkeringsinstanties passen de loonheffingskorting toe – wat nu?

Heb je 2 of meer banen in 1 kalenderjaar? Of heb je (een tijdje) 2 banen naast elkaar?  Je krijgt dan te veel korting op jouw belasting, als meerdere werkgevers of uitkeringsinstanties de korting tegelijkertijd toepassen. Als er te veel korting wordt ingehouden, moet je bijbetalen bij jouw belastingaangifte.


Je kan dit voorkomen door de loonheffingskorting bij 1 van de werkgevers of uitkeringsinstanties stop te zetten.


Hoe zit het dan met de inkomstenbelasting?

Als je 2 of meer banen hebt in 1 kalenderjaar, dan heeft dit gevolgen voor jouw inkomstenbelasting. Jouw inkomsten van jouw werkgevers of uitkeringsinstanties telt de Belastingdienst aan het einde van het jaar bij elkaar op. Hierdoor kan jouw totale inkomen in een hogere belastingschijf vallen. Werkgevers of uitkeringsinstanties houden alleen rekening met het loon dat zij uitkeren, en niet met jouw totale looninkomsten. Dit betekent dat je waarschijnlijk meer inkomstenbelasting moet betalen.


Bron: Belastingdienst

Wat staat er in mijn uitzendovereenkomst?
De uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst maar dan net even anders. De definitie van een uitzendovereenkomst is als volgt: ‘Een arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming met als bijzonderheid, dat de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn.’ In deze overeenkomst leggen we alle afspraken vast tussen jou en inzet.nl (jouw formele werkgever). In de overeenkomst vind je het aantal contracturen, de duur van je overeenkomst en of er wel of niet een proeftijd geldt.
Waar kan ik mijn gewerkte uren invullen?
Voordat je aan het werk gaat hoor je van ons of jij zelf verantwoordelijk bent voor het invullen van jouw gewerkte uren of dat jouw werkgever dat doet. Hiervoor krijg je inlogcodes voor de flexportal. Zodra je inlogt zie je de werkbrief voor de huidige week, hierop kun je direct je uren invullen. Heb je in diezelfde week een vrije dag gehad waarvoor je verlof uren wilt opnemen, vul je deze in via het tabblad reservering in de flexportal.
Ik ben vergeten mijn uren in te vullen, wat moet ik doen?
Je kan de uren alsnog invullen door in te loggen op de flexportal, let op dat je wel de juiste week voor de werkbrief selecteert.
Ik heb te weinig/te veel uren ingevuld op een vorige werkbrief, wat moet ik doen?
Check eerst je loonspecificatie of je ook daadwerkelijk te weinig/veel uren uitbetaald hebt gekregen. Mocht dit het geval zijn, stuur dan een email met je gegevens en de correctie naar administratie@inzet.nl. Wij nemen vervolgens contact met je op.
Wanneer krijg ik loonsverhoging?
Bij inzet.nl hanteren wij inlenersbeloning, dat betekent dat je wordt beloond volgens de cao van je opdrachtgever. Hieruit wordt dus ook jouw loon bepaald. Jaarlijks zijn er cao onderhandelingen. Aan de hand hiervan vinden er soms salarisverhogingen plaats. Indien jij recht hebt op salarisverhoging wordt dit automatisch door inzet.nl doorgevoerd.

Cao

Onder welke cao werk ik?
ls je via inzet.nl aan het werk bent dan val je onder de CAO voor Uitzendkrachten van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). In deze CAO wordt gewerkt met een fasensysteem.

Download hier de CAO voor uitzendkrachten van de NBBU.
In welke fase zit ik? En wat betekent dat precies?
Op jouw loonspecificatie staat in welke fase je zit.

Het fasensysteem uit de NBBU CAO bestaat uit vier fasen. Een flexwerker start vaak in fase 1, deze duurt 26 gewerkte weken. Daarna kom je in fase 2 welke 52 gewerkte weken duurt. In deze periodes kun je een onbeperkt aantal contracten krijgen.

Na 78 gewerkte weken stroom je in fase 3, waarin je maximaal zes contracten over een periode van vier jaar kan krijgen. Zodra de vier jaar voorbij is of je bent door de zes contracten heen is het volgende contract een fase 4 contract, wat overeenkomt met een contract voor onbepaalde tijd.

Loonspecificatie

Wanneer krijg ik mijn loonspecificatie?
Op het moment dat jouw loon wordt uitbetaald ontvang je ook je loonspecificatie, vanaf dat moment kun je hem ook terug vinden als je inlogt op de flexportal.
Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?
Eind januari ontvang je van inzet.nl een jaaropgave. Deze heb je nodig bij het eventueel invullen van een belastingaangifte. Werk je naast inzet.nl nog voor een andere werkgever, dan ontvang je van iedere werkgever een aparte jaaropgave.
Wat kan ik terugvinden op mijn loonspecificatie?
De loonspecificatie bevat informatie over jouw loon, de opbouw van jouw vakantiegeld en vakantie-uren en over jouw dienstverband.
Ik heb geen of te weinig loon ontvangen. Wat moet ik doen?
Wanneer je geen of te weinig loon hebt ontvangen, betekent dit in de meeste gevallen dat wij geen (of niet alle) gewerkte uren ontvangen hebben van jouw opdrachtgever. Neem contact op met jouw opdrachtgever om te vragen of hij/zij alle gewerkte uren alsnog aan ons wil doorgeven.

Zijn jouw gewerkte uren wel (op tijd) doorgegeven aan ons? Dan hebben wij waarschijnlijk jouw overeenkomst nog niet getekend retour ontvangen. Zonder getekende overeenkomst kunnen wij je gewerkte uren niet uitbetalen.

Vrij nemen

Ik wil een dag vrij, krijg ik mijn loon doorbetaald?
Indien jij voldoende vrije dagen(uren) hebt opgebouwd kun je deze uit laten betalen als je een dag vrij neemt. Op je loonspecificatie kun je zien hoeveel verlofuren je hebt opgebouwd. Als je verlofuren wilt opnemen moet je dit wel zelf aanvragen. Dit doe je via het tabblad ‘Reservering’ in de flexportal.
Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?
Vakantiegeld betalen wij uit in de laatste week van mei van ieder jaar. Hier hoef je niets voor aan te vragen, dit gaat automatisch en geldt voor iedere flexwerker.

Ziekmelden

Hoe meld ik me ziek?
Wanneer je ziek bent en niet aan het werk kan, meld je dit uiterlijk vóór 9 uur ’s ochtends bij je opdrachtgever én bij inzet.nl. Neem telefonisch contact op met inzet.nl via 0513 201 003 om je ziek te melden. Indien je tijdens je werk ziek wordt en naar huis gaat moet je dit ook bij ons melden, bel dan gelijk met bovenstaand nummer. Uiteraard breng je ook je leidinggevende op de hoogte als je naar huis gaat.

Stoppen met werken

Ik ga uit dienst. Wat moet ik doen?
Jammer dat je gaat stoppen. Heb je een andere baan en ga je niet via inzet.nl aan het werk? Laat het ons tijdig weten, zodat wij jouw overeenkomst en plaatsing kunnen beëindigen. Neem hiervoor contact op met de afdeling administratie.

Stop je met werken bij je huidige opdrachtgever, maar wil je wel via ons blijven werken via een andere opdrachtgever? Bel of mail de afdeling administratie zodat we alles in orde kunnen maken.

Stop je met werken bij je huidige opdrachtgever, en heb je nog geen nieuwe baan gevonden? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op. Misschien hebben we nog een leuke vacature voor je!
Ik wil mijn opgebouwde reserveringen laten uitbetalen. Wat moet ik hiervoor doen?
Wanneer je uit dienst gaat bij inzet.nl, dan worden jouw opgebouwde reserveringen (vakantie-uren, vakantiegeld en tijd voor tijd uren) automatisch uitbetaald na 6 niet gewerkte weken.

NB: adv/atv dagen vallen hier niet onder, deze dien je voor het einde van het jaar én/of voor het einde van jouw contract opgenomen te hebben. De niet opgenomen adv/atv dagen komen te vervallen.

Pensioen

Hoe zit het met mijn pensioen?

Wanneer je 21 jaar of ouder bent en 27 weken of meer aan het werk bent via inzet.nl, heb je recht op basispensioen van STIPP. Ben je 21 jaar of ouder en heb je minimaal 78 weken voor ons gewerkt, dan heb je recht op het pluspensioen van STIPP.

Wil je meer informatie over het basis- of pluspensioen?
> download brochure basispensioen
> download brochure pluspensioen

Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd?
Eens per jaar krijg je van STIPP een overzicht van je opgebouwd pensioenkapitaal.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met STIPP via www.stippensioen.nl.
Pensioen in de bouw
Valt je opdrachtgever onder de bouw-cao en ben je vakkracht in de bouw, dan heb je recht op bouwpensioen.

Heb je een andere vraag?

We beantwoorden hem graag voor je.
Bel ons, of stuur een e-mail.
Nathalie Pijcke
Administratief Medewerker
logo van inzet.nl

Onze klanten vertellen

8,6
10 0
inzet.nl
14 Beoordelingen
Zelf beoordelen Bekijk beoordelingen

Contact opnemen